פנחס כהן גן על הרישום. מתוך הקטלוג ״גבולות השפה״

גילי סיטון מקריאה ומנתחת את הקטע שכתב האמן פנחס כהן גן על הרישום. מתוך הקטלוג גבולות השפה בהוצאת מוזיאון תל אביב לאמנות להמשיך לקרוא פנחס כהן גן על הרישום. מתוך הקטלוג ״גבולות השפה״

אביבה אורי על הרישום. גילי סיטון מתוך הקטלוג "גבולות השפה".

גילי סיטון מקריאה ומדברת על הקטע של שכתבה האמנית אביבה אורי על הרישום. מתוך הקטלוג "גבולות השפה" בהוצאת מוזיאון תל אביב לאמנות. להמשיך לקרוא אביבה אורי על הרישום. גילי סיטון מתוך הקטלוג "גבולות השפה".